Strona główna
Historia szkoły
Pracownicy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Uczniowie
Osiągnięcia uczniów
Aktualności
Wydarzenia szkolne
Biblioteka
Dokumenty szkoły
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Sołeckie wieści

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA SZKÓŁ W GMINIE MIĘDZYBÓRZ

Gmina Międzybórz pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu
„ROZWIJAMY KOMPETENCJE”
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 586 107,50 zł
Kwota dofinansowania: 553 047,50 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, ukształtowanie właściwych postaw i zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 294 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Międzybórz.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu oraz Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. W okresie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. zrealizowanych zostanie 4200 godzin dodatkowych zajęć wspierających rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

W ramach projektu „Rozwijamy kompetencje” szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne
i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym w obu szkołach zostanie zmodernizowana infrastruktura sieciowa. Dodatkowo zakupione zostaną dla każdej szkoły pracownie komputerowe składające się
z 24 laptopów, zestawu interaktywnego (tablica interaktywna + rzutnik + laptop) oraz pomocy dydaktycznych do nauki programowania.
Ponadto szkoły wyposażone zostaną również w pracownie przyrodnicze.

Harmonogram zajęć uczestników projektu „Rozwijamy kompetencje”                
w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej na rok szkolny 2017/2018.

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Grupa/klasa

Nazwa zajęć

Czas trwania zajęć

Dzień tygodnia

1.

Bella Katarzyna

kl. IV-VIII

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – MATEMATYKA

7:45 – 8:30

Piątek

2.

Dudkiewicz Agnieszka

kl. IV-VIII

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – JĘZYK ANGIELSKI

14:15 – 15:00

Czwartek

kl. IV-VIII

Zajęcia rozwijające zainteresowania – JĘZYK ANGIELSKI

14:15 – 15:00

Piątek

3.

Drzewiecka – Łacina Patrycja

gr 1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – LOGOPEDIA

12:15 – 13:15

Czwartek

gr 2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – LOGOPEDIA

14:15 – 15:15

Wtorek

gr 3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – LOGOPEDIA

14:15 – 15:15

Czwartek

4.

Lizak Justyna

kl. IV-VIII

Zajęcia rozwijające zainteresowania – KOŁO PRZYRODNICZE

15:00 – 15:45

Środa

5.

Paciorkowska Anna

kl. I-III

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – JĘZYK ANGIELSKI

12:25 – 13:10

Poniedziałek

kl. I-III

Zajęcia rozwijające zainteresowania – JĘZYK ANGIELSKI

13:20 – 14:05

Poniedziałek

6.

Pleciak Patryk

kl. IV-VIII gr 2

Zajęcia rozwijające zainteresowania – ROBOTYKA

7:15 – 8:00

Wtorek

kl. IV-VIII gr 1

Zajęcia rozwijające zainteresowania – ROBOTYKA

7:15 – 8:00

Środa

kl. I-III

Zajęcia rozwijające zainteresowania – ROBOTYKA

12:25 – 13:10

Środa

kl. IV-VIII

Zajęcia rozwijające zainteresowania – PROGRAMOWANIE

13:20 – 14:05

Środa

7.

Skoczylas Karolina

kl. IV-VIII

Zajęcia rozwijające zainteresowania – KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

7:45 – 8:30

Środa

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018


Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej
Bukowina Sycowska 20
56-513 Międzybórz

 

telefon: 0 62 78 56 526
fax: 0 62 78 69 962
email: szkola_bs@wp.pl

Opieka nad serwerem: krajewskael@wp.pl

 


Gmina: Międzybórz
Powiat: Oleśnica
Województwo Dolnośląskie